Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 10. 9. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Eurový fond
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Flexible Magnifica fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

  Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Magnifica Edícia II do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM.