Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 31. 3. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:
 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Eurový fond
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond
Dokumenty boli aktualizované z dôvodu doplnenia výkonnosti fondov za rok 2015.