Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 1. 11. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

  • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
  • VÚB AM Eurový fond
  • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
  • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
  • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
  • VÚB AM Active Bond fund
  • VÚB AM Flexible Magnifica fund
  • VÚB AM Dynamické Portfólio
  • VÚB AM Active Magnifica
  • VÚB AM Privátny Eurový fond

Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Flexibilný Konzervatívny fond do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM.

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 1. 11. 2015 schválilo nové znenie Kľúčových informácií pre investorov podielového fondu VÚB AM Active Magnifica.